Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oulaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.oulainen.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.oulainen.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.09.2023/Pykälä 67


 

Lisämääräraha sivistystoimen hankkeisiin

 

SIVJAHYV § 62 

 

 

 

  1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt PSAVI/14636/2022 valtionavustusta Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten määrärahasta Oulaisten kaupungille 6 000 €.

 

Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus hankkeen kustannuksista

50 %

Avustuksen käyttöaika

1.6.2023 - 31.12.2023

Hankkeen nimi

Lajikokeilu liikunnallisen elämäntavan innoittajaksi

Projektinumero

4076

Kaupungin omavastuuosuus

6 000 €

 

  1. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 28 000 € erityisavustusta OKM/56/520/2023 varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2023-2024.

 

Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus hankkeen kustannuksista

80 %

Avustuksen käyttöaika

2023 - 31.12.2024

Hankkeen nimi

Varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023-2024

Projektinumero

4077

Kaupungin omavastuuosuus

7 000 €

Omavastuuosuus v. 2023

2 333 €

 

  1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt PSAVI/2561/2023 valtionavustusta 83 000 € Erityisavustukset kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen määrärahasta.

 

Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus hankkeen kustannuksista

75 %

Avustuksen käyttöaika

1.8.2023 - 31.7.2024 /10 kk

Hankkeen nimi

Harrastamisen Oulaisten malli 2023-2024

Projektinumero

4078

Kaupungin omavastuuosuus

27 667 €

Omavastuuosuus v. 2023

13 834 € /5 kk

 

  1. Opetushallitus on myöntänyt 78/92/2023 valtionavustusta 9 000 € koulujen kerhotoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen 2023

 

Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus hankkeen kustannuksista

70 %

Avustuksen käyttöaika

12.5.2023 - 31.7.2024

Hankkeen nimi

Koulun kerhotoiminta 2023-24

Projektinumero

4079

Kaupungin omavastuuosuus

3 858

Omavastuuosuus v. 2023

1 286 € /5 kk

 

Taulukossa on hankkeen osalta eritelty tulot ja menot sekä oma rahoitusosuus (netto €) vuoden 2023 osalta:

 

avustus

projekti

tulot €

menot €

netto €

1.

4076

6 000

12 000

6 000

2.

4077

9 333

11 667

2 334

3.

4078

41 500

55 334

13 834

4.

4079

3 000

4 286

1 286

Yhteensä

 

59 833

83 287

23 454

 

Esittelijä Sivistys- ja kulttuurijohtaja Ari Sarpola
 

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle lisättäväksi talousarvioon 2023 sivistystoimen hankkeiden tulot yhteensä 59 833 € ja menot yhteensä 83 287 €. Kaupungin oma rahoitusosuus hankkeissa on yhteensä 23 454 €. Vuoden 2024 tulot ja menot hankkeista sisällytetään ko. vuoden talousarvioon.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Salla-Mari Toppila poistui kokouksesta klo 18:40.

 

KHALL § 224 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksen ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle talousarvioon 2023 lisättäväksi sivistystoimen hankkeisiin seuraavasti:

- tulot yhteensä 59.833 €
- menot yhteensä 83.287 €
- omarahoitus yhteensä 23.454 €

Hankkeiden tulot ja menot sisällytetään vuoden 2024 talousarvioon.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
 

KVALT § 67  

297/02.02.00/2022  

 

Esittelijä Kaupunginhallitus
 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.