<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Oulaisten kaupungin sitoutuminen joukkoliikenteen rahoittamiseen, tarjouskilpailu reittipohjaisista joukkoliikennepalveluista 2023_2]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Kumppanuussopimukset]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Sivistystoimen hintojen päivitys]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Lukion vanhempainneuvoston kokoonpano 2023-2024]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan virasta irtisanoutuminen]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Tiedoksisaatettavat viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Tiedoksisaatettavat asiakirjat]]><![CDATA[Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 29.11.2023 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Valvonta- ja lupalautakunta 28.11.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Valvonta- ja lupalautakunta 28.11.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Valvonta- ja lupalautakunta 28.11.2023 / Tiedoksisaatettavat asiakirjat]]><![CDATA[Valvonta- ja lupalautakunta 28.11.2023 / Tiedoksisaatettavat viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Valvonta- ja lupalautakunta 28.11.2023 / Talousarvion toteuma 1.1. - 31.10.2023]]><![CDATA[Valvonta- ja lupalautakunta 28.11.2023 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Valvonta- ja lupalautakunta 28.11.2023 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.11.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.11.2023 / Asialistan hyväksyminen]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.11.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.11.2023 / Informaatiot ajankohtaisista asioista]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.11.2023 / Sidonnaisuudet ja sidonnaisuusrekisteri]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.11.2023 / Muut asiat]]><![CDATA[Tarkastuslautakunta 22.11.2023 / Kokouksen päättäminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 22.11.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 22.11.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 22.11.2023 / Keskusvaalilautakunnan työskentely vuoden 2024 presidentinvaalissa]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 22.11.2023 / Keskusvaalilautakunnan toimihenkilöt]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 22.11.2023 / Keskusvaalilautakunnan kokoukset]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 22.11.2023 / Presidentinvaalista tiedottaminen]]>